Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

https://icimb.bip-e.pl/icm/kontrol/13928,Wystapienie-pokontrolne-z-kontroli-problemowej-dotyczacej-dzialalnosci-finansowe.html
2021-04-13, 09:46

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej dotyczącej działalności finansowej, organizacji i jakości pracy oraz jakości zarządzania lnstytutem Ceramiki i Materiałow Budowlanych w 2015 roku

Metadane

Data publikacji : 21.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony