Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Aktualnie znajdujesz się na:

Sygnaliści

Sygnaliści – wypełniając zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE . L Nr 305, str. 17), Instytut wprowadził Zarządzeniem Nr 54/2021 Dyrektora Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dnia 20 grudnia 2021 roku procedurę przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami obowiązującą w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Procedura określa zasady i tryb poufnego zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Sygnalista może dokonać zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:

Mailowo:

Na adres:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  ul. Cementowa 8
  31-983 Kraków
  Dział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
  z dopiskiem „Zgłoszenie – do rąk własnych”

Osobiście, w godzinach pracy Instytutu pod adresem:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  ul. Cementowa 8
  31-983 Kraków
  Budynek A, I p., pok. 33

Metadane

Data publikacji : 22.12.2021
Data modyfikacji : 19.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Aue-Kęsek
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Goryluk-Gierszewski Dział IT
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Goryluk-Gierszewski

Opcje strony

do góry